Bine ați venit – Crăița Merelor „The Place”!

Politica de confidentialitate

Politică de Securitate și Confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Identificarea operatorului

OPREA-ILIE CORINA-DANIELA INTEPRINDERE INDIVIDUALA (denumită în continuare CRAITA MERELOR The Place), persoană juridică română, cu sediul social în Sat Aninosani,nr. 22, comuna Candesti, Județ Dambovita, înregistrată în registrul comerțului sub nr. F15/479/04.08.2020, avand CUI 42888516, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale.

Prezenta politica se completeaza cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind supusa in integralitate Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

Scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal:

CRAITA MERELOR The Place, colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul:

  • prestarii serviciilor turistice din incinta CRAITA MERELOR The Place (prelucrarea datelor se realizeaza prin completarea formularelor de rezervare/inscriere pe lista de asteptare si fisele completate de client la realizarea rezervarilor necesare, la efectuarea cazarii si la decazare);
  • indeplinirii unor obligatii legale (raportarea catre autoritatile competente si catre autoritatile fiscale relevante, tinerea evidentelor contabile, etc)
  • prestarii serviciilor de organizari evenimente, in incinta CRAITA MERELOR The Place, (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de eveniment semnate de clienti);
  • activitatii de publicitate/marketing direct;
  • activitatii de vanzare a bunurilor proprietatea CRAITA MERELOR The Place (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de vanzare/solicitarile de oferta realizate de clienti)

 

Datele cu caracter personal prelucrate

CRAITA MERELOR The Place colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, imaginea, vocea, contul bancar, etc.

Pentru rezervarile efectuate pe site-ul https://theplace.craitamerelor.ro/, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa, metoda de plata.

Pentru inscrierea pe listele de asteptare prin intermediul site-ului https://theplace.craitamerelor.ro/, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email si numar de telefon.

In vederea incheierii contractelor de vanzare-cumparare pentru bunurile proprietatea CRAITA MERELOR The Place, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax.

Nu in ultimul rand, pentru desfasurarea activitatii de publicitate si marketing direct, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email si numar telefon.

 

Caracterul furnizarii datelor

Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, sexul), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către CRAITA MERELOR The Place. Mai exact, în momentul în care CRAITA MERELOR The Place primeşte o cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări/colectari/arhivari, CRAITA MERELOR The Place este îndreptăţita să înceteze prestarea serviciul clientului respectiv.

Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de CRAITA MERELOR The Place.

 

Destinatarul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate in principal de CRAITA MERELOR The Place, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

  • autoritatilor statului, in vederea indeplinirii unei obligatii legale a Societatii;
  • partenerilor operatorului, in vederea incheierii si executarii contractelor de servicii/de vanzare incheiate;
  • institutiilor, agentiilor de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
  • angajatilor operatorului, in vederea incheierii si executarii contractelor de servicii/de vanzare incheiate;
  • instantelor judecatoresti sau arbitrale, notarilor publici, avocatilor, executorilor judecatoresti, contabililor, birourilor de traduceri, altor servicii autorizate, expertilor evaluatori, in cazul in care prelucrarea necesară în scopul indeplinirii obligatiilor noastre sau in scopul realizarii intereselor legitime urmărite de catre noi sau de o parte terță;

Perioada pastrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de CRAITA MERELOR The Place pe durata de valabilitate a contractului semnat de dumneavoastra cu CRAITA MERELOR The Place, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor asumate de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate si arhivate de CRAITA MERELOR The Place pentru perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

CRAITA MERELOR The Place ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.

In ciuda acestor precautii, CRAITA MERELOR The Place nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

Drepturi

Conform dispozitiilor legale in vigoare, CRAITA MERELOR The Place va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

Dreptul de a obtine, de la CRAITA MERELOR The Place, o confirmare ca prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;

Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in scop publicitar (dreptul la restrictionarea prelucrarii);

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de CRAITA MERELOR The Place, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).

Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondență electronică, la adresa de email: contact@theplace.craitamerelor.ro , fie prin poștă, la adresa: Sat Aninosani,nr. 22, comuna Candesti, Județ Dambovita.

CRAITA MERELOR The Place se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clienții se pot adresa către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, fie în cazul în care, în termenul mai sus indicat, CRAITA MERELOR The Place nu a răspuns solicitării acestora, privind încălcarea drepturilor mai sus rubricate, fie nu sunt mulțumiți de răspunsul primit de la CRAITA MERELOR The Place.

Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.

Prezenta politica de securitate si confidentialitate a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal se completeaza cu dispozitiile politicii de cookies a societatii si, deasemenea, cu dispozitiile Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

Aboneaza-te la Newsletter pentru a afla in premiera ofertele speciale!